centryfuga

Centryfuga – urządzenie do oczyszczania ścieków przemysłowych

Kontrolowany odpływ ścieków, niedopuszczanie do ich zlewania się do zbiorników wodnych, ma bardzo ważne znaczenie dla ekologii.

Ścieki to nieczystości odprowadzane z gospodarstw domowych, zużyte ciecze wykorzystywane podczas procesów produkcji, wody opadowe, odpady z żywności w postaci stałej i płynnej oraz inne tego typu płyny i zawiesiny. Część wody zawartej w ściekach można odzyskać i wprowadzić ją do zbiorników wodnych czyli jezior, rzek i stawów, lecz nieczystości najpierw muszą przejść proces oczyszczania.

Czym jest centryfuga?

Do wstępnego oddzielenia, a mówiąc prościej rozdzielenia substancji na płynną i stałą służy centryfuga, czyli rodzaj wirówki. Znajduje ona
zastosowanie w wielu dziedzinach gospodarki, najczęściej jest to przemysł spożywczy, oczyszczalnie ścieków, branża medyczna oraz gospodarstwa domowe – gdzie centryfuga znalazła zastosowanie w pralkach i wirówkach do ubrań oraz w sokowirówkach.

Centryfuga – wirówka do oczyszczania wody technologicznej

Centryfuga, w zależności od wykonywanych prac, może mieć bardzo wysoką prędkość, dochodzącą do miliona obrotów na minutę.
Te z niższą prędkością służą w gospodarstwach domowych i oczyszczalniach ścieków.

wirówka półautomatyczna

Oczyszczanie ścieków przemysłowych

Ścieki przemysłowe to poprodukcyjna ciecz, służąca wcześniej jako chłodziwo lub płyn pomocniczy w wibratorach przemysłowych. Woda biorąca udział w tych procesach, w końcowym etapie jest bardzo zanieczyszczona więc by ją odzyskać i przeznaczyć do ponownego użycia należy ją dokładnie oczyścić.

Oczyszczanie ścieków przemysłowych to dość skomplikowany proces, ponieważ w takiej cieczy znajdują się różne, często szkodliwe związki chemiczne, zawiesiny pozostałości z procesów produkcyjnych, metale ciężkie, albo też – woda ze ścieków przemysłowych może być bardzo kwaśna lub zasadowa, co wymaga rozdzielenia czyli odwirowania i neutralizacji.

Centryfuga czyli wirówka, wprowadzana jest w bardzo szybki ruch obrotowy dzięki któremu, za pomocą wytwarzającej się siły odśrodkowej następuje rozdzielenie ścieków na zawiesinę i emulsję. Ma to na celu sprawniejsze oczyszczenie pozostałej cieczy z innych szkodliwych czynników. Ścieki przemysłowe oczyszczane są metodą mechaniczną (zastosowanie wirówki) oraz chemiczną (dodanie do wstępnie oczyszczonych ścieków koagulantów). Połączenie obydwu procesów wykazuje bardzo dobre efekty oczyszczania ścieków.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *