metal

Popularne technologie obróbki plastycznej metali

Obróbka plastyczna metali polega na kształtowaniu lub dzieleniu materiału, a także zmianie jego struktury, gładkości powierzchni czy fizykochemicznych własności. W tym celu wykorzystywane są podstawowe działania z zakresu odkształcania plastycznego. Do podstawowych technologii obróbki plastycznej metali zaliczyć można tłoczenie, kucie, ciągnięcie oraz gięcie.

Tłoczenie metalu

Proces tłoczenia obejmuje cięcie blach, a także ich kształtowanie. Wymagany kształt uzyskiwany jest poprzez oddzielenie od materiału wyjściowego zbędnych części. Do cięcia zaliczyć można zarówno odcinanie, wycinanie, przecinanie, rozcinanie oraz nacinanie, jak i okrawanie czy dziurkowanie. Materiał wyjściowy może być kształtowany plastycznie także bez naruszania spójności, np. poprzez zawijanie, profilowanie i przytłaczanie. Tłoczenie metali może być przeprowadzane zarówno na zimno, jak i na gorąco. Zazwyczaj proces ten odbywa się na specjalnych prasach.

Kucie i ciągniecie metali

Plastyczna obróbka może się odbywać także poprzez nadawanie metalowemu przedmiotowi pożądanych kształtów. W tym celu wykonuje się zgniatanie materiału pod wpływem nacisku lub uderzenia. Kucie może być wykonywane zarówno mechanicznie na prasach, młotach i kuźniarkach, jak i ręcznie. Proces ten pozwala także na poprawę określonej struktury, a tym samym poprawę właściwości mechanicznych materiału. Ciągnienie natomiast polega na regularnym zmniejszaniu poprzecznego przekroju ciągnionego metalu, a także jego jednoczesnym wydłużaniu. Obróbka ta może być wykonana np. na drutach, prętach czy rurach.

Gięcie metalu

Proces gięcia to obróbka metalu, której celem jest dokonanie trwałej zmiany w krzywiźnie materiału bez nanoszenia żadnej zmiany w zakresie jego poprzecznych wymiarów. Gięcie blach może się odbywać po wcześniejszym nagrzaniu metalu lub na zimno. Wyróżnić można gięcie kuźnicze, maszynowe lub ręczne, w wykrojach lub swobodne. Wykonuje się także gięcie tłocznicze, na przykład w formie wyginania, zwijania, profilowania czy zaginania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *